Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Władze samorządu gminy Kutno uczciły 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie dwumiesięcznych walk powstańczych w 1944 roku straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. W kutnowskich uroczystościach upamiętniających ten wielki zryw wzięły udział Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek. Pamiętamy. (fot. panoramakutna.pl)

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega

Okolicznościowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju często goszczą wytawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że wśród nich znajdują się również ci nieuczciwi, którzy wykorzystując brak wiedzy, a często naiwność uczestników imprezy, oferują do sprzedaży bimber i inne nielegalne napoje alkoholowe. W Polsce produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber – jest nielegalna (bez względu na ilość i przeznaczenie).

Istnieje również niebezpieczeństwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzedaży „napojów alkoholowych” zawierających szkodliwy dla zdrowia skażony alkohol etylowy (tzw. spirytus techniczny), który organoleptycznie jest nieodróżnialny od spirytusu spożywczego, w tym również bimbru. Środowiska przestępcze wykorzystują społeczną akceptację bimbru. Oferując do sprzedaży swój wyrób, który faktycznie zawiera alkohol skażony – zachęcają klienta informując, że np. bimber „pochodzi z własnej, domowej produkcji”, że nalewkę „ wyprodukowano zalewając owoce z własnego ogródka bimbrem własnej roboty” albo, że „owoce zalano spirytusem kupionym w sklepie”. Innym sposobem odwrócenia uwagi i czujności klienta jest zapewnienie, „że spirytus pochodzi z gorzelni i jest taki sam, jaki można kupić w sklepie “, „spirytus załatwił kolega, który pracuje w gorzelni itp. W celu podniesienia atrakcyjności oferowanych napojów oraz wzbudzenia zaufania klientów – często nazywają je wyrobami regionalnymi.