W dniu 16 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Kutno wręczono pierwszy raz z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta Gminy Kutno dla dyrektorów i nauczycieli.

Nagrodę Wójta otrzymali :

  1. Pani mgr Barbarze Podolskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
  2. Pani mgr Iwonie Małgorzacie Zawadzkiej- nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
  3. Pani mgr Katarzynie Stolińskiej- nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie.

W uroczystości wzięli udział między innymi dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno : Pani Beata Cieślak- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, Pani Beata Jurkowska-Przybysz- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie oraz Pan Paweł Jóźwiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku oraz zaproszeni goście, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych : Pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie oraz Pan Mariusz Kozarski – Prezes ZNP Oddział w Kutnie, którzy przyłączyli się do życzeń dla Pracowników Oświaty.