STRONA GŁÓWNA
Wójt Gminy Kutno
RADA GMINY
SOŁECTWA
OŚWIATA
GOPS
OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA
JEDNOSTKI OSP
KGW
PODATKI
ROLNICTWO
Ochrona środowiska
GOSPODARKA ODPADAMI
gospodarka wod.-kan.
inwestycje
ogłoszenia
wydarzenia
zamówienia publiczne
kontakt

Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Kutno

W dniu 16 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Kutno wręczono pierwszy raz z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta Gminy Kutno dla dyrektorów i nauczycieli. Nagrodę Wójta otrzymali : Pani mgr Barbarze Podolskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii...

W dniu 18 października 2019 r., z inicjatywy Wójta Gminy Kutno Justyny Jasińskiej, w miejscowości Woźniaków odbyło się spotkanie mieszkańców obrębu Woźniaków z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Na spotkaniu...

   
Sekretariat Urzędu

Tel. 24 355 70 20

E-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Lokalizacja Urzędu

ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP – Urząd Gminy Kutno

BIP – Centrum Usług Wspólnych

BIP – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa w Byszewie

Szkoła Podstawowa we Wroczynach

Szkoła Podstawowa w Gołębiewku Nowym

Szkoła Podstawowa w Strzegocinie

Ośrodek Kultury Gminy Kutno

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przydatne linki

System Rada – transmisje

ePUAP

CEiDG – Ewidencja

Rozwój gospodarki turystycznej

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

  Aktualności

Wydarzenia, informacje Wójta Gminy Kutno, ogłoszenia

W dniu 18 października 2019 r., z inicjatywy Wójta Gminy Kutno Justyny Jasińskiej, w miejscowości Woźniaków odbyło się spotkanie mieszkańców obrębu Woźniaków z przedstawicielami Polskiej...

czytaj dalej

  Dowiedz się więcej

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie, które jest stolicą powiatu kutnowskiego. Gmina leży w odległości 60 km na północ od głównego ośrodka wojewódzkiego – miasta Łodzi oraz w odległości ok. 120 km na zachód od Warszawy. Pod względem administracyjnym podzielona jest na 31 sołectw i 54 miejscowości. Całkowita powierzchnia gminy według Urzędu Gminy Kutno wynosi 122,31 km² (2009), czyli 12 231 ha, z czego ogromną większość stanowią użytki rolne – grunty orne, sady, łąki i pastwiska (10 495 ha). Liczba ludności gminy wynosi 8 742 osoby, stanowiąc tym samym 8,5% ludności powiatu kutnowskiego. Gmina Kutno jest jedyną jednostką administracyjną powiatu, w której obserwowany jest wzrost liczby ludności. Jest to ściśle związane z faktem, iż stała się ona obszarem napływu migracyjnego mieszkańców miasta.

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000. Jedna z największych w regionie upraw pomidorów zlokalizowana jest w miejscowości Piwki. Wraz z produkcją rolną rozwijają się liczne hodowle zwierzęce (drób, bydło). Istotnym czynnikiem dla rozwoju hodowli jest sąsiedztwo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie, w obrębie której funkcjonuje największa ubojnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie gminy zlokalizowane są dwie fabryki maszyn rolniczych (produkcja, handel krajowy i eksport), które corocznie otrzymują szereg nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach. Spośród wielu podmiotów gospodarczych istotną część stanowią firmy handlowe (maszyny rolnicze, materiały budowlane, hurt owoców i warzyw), usługowe (budownictwo, transport) i produkcyjne (produkcja maszyn, przemysł mineralny i drzewny).

Liczne inwestycje inicjowane przez samorząd gminy Kutno mają na celu nieustanną poprawę jakości życia mieszkańców (budowa i utrzymanie dróg, rozwój sieci kanalizacyjnej) oraz tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego. Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Na szczególną uwagę zasługuje troska samorządu o edukację (4 szkoły podstawowe) oraz o zachowanie dziedzictwa kulturowego (na terenie gminy znajduje się kilka cennych i charakterystycznych zabytków, m.in. gotyckie Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, renesansowy pałac w Malinie).

Największą realizowaną obecnie inwestycją jest rewaloryzacja późnoklasycystycznego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury Gminy Kutno – jej wartość to ponad 11 mln złotych. 

Dwór i park, w którym na początku XIX wieku przebywał słynny poeta romantyczny Józef Bohdan Zaleski, staje się co roku wielką historyczną areną za sprawą jednego z największych w Polsce zlotów grup rekonstrukcji historycznych – „Odyseja historyczna”.

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości.

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi, w gminie Kutno. Było to inspiracją do ustanowienia hasła promocyjnego gminy, które od 2019 roku brzmi: „Gmina Kutno #centrummożliwości”.

Witamy w naszej gminie!

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona
w północnej części woj. łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie. Od 2018 r. funkcję wójta gminy sprawuje Justyna Jasińska. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie.

Produkcja rolna

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000.

Dobrze zintegrowani

Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz
7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
(2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

Odyseja Historyczna

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości. To jedna z największych imprez w powiecie kutnowskim.

#centrummożliwości

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi.

 Gmina Kutno w obiektywie

Jeśli zrobiłeś ciekawe zdjęcie i chcesz się nim podzielić, zapraszamy do kontaktu. Stwórzmy wspólnie wartościowy album naszej gminy